SPRING ontvangt positief advies Fonds Podiumkunsten

Begin augustus kreeg SPRING een positieve beoordeling op de ingediende plannen bij het Fonds Podiumkunsten. Dat betekent dat SPRING voor de komende vier jaar de ingediende plannen tot uitvoer kan brengen.

SPRING wordt gezien als een “relevant en spannend festival” met “herkenbare signatuur” en “goed doordachte artistieke visie”. De commissie prijs de ontwikkeling van het festival sinds de eerste editie waarbij SPRING “overtuigend heeft laten zien dat het de ambities en beloften heeft waargemaakt.”

Eerder kreeg SPRING een positief advies van zowel Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht.

Artistiek directeur Rainer Hofmann: “We zijn ontzettend blij met de goede beoordeling van onze toekomstplannen door het Fonds Podiumkunsten, Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht. Uit de adviezen spreekt een waardering voor SPRING’s heldere, artistieke visie en specifieke programmering. Wij geloven in een nieuwsgierig publiek en daarom blijven wij hen verbinden met uitdagende werken van kunstenaars uit Nederland en uit de hele wereld.”

Wel onderschrijft SPRING het probleem zoals is verwoord in de reactie van De Verenigde Podiumkunstenfestivals op de subsidiebesluiten:

Podiumkunstenfestivals vallen opnieuw buiten de boot
Op 2 augustus zijn de subsidiebesluiten voor de meerjarige festivalregeling van het Fonds Podiumkunsten bekend gemaakt. Voor enkelen goed nieuws, voor velen een teleurstelling.

Er was een uiterst klein budget van 2,1 miljoen beschikbaar voor bijna alle Nederlandse podiumkunstenfestivals. Het budget werd maar liefst 4x overvraagd. Van de 34 positief beoordeelde festival-aanvragen (in totaal vroegen 54 festivals aan), kunnen naar nu blijkt slechts 12 festivals en concoursen rekenen op financiële ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten. Daarmee valt bijna twee-derde (65%) van de positief beoordeelde aanvragers opnieuw buiten de boot. Dit ondanks een goede beoordeling en vaak ook een geweldige (inter)nationale staat van dienst. De landelijke podiumkunstenfestivals zitten in zwaar weer. Ze staan centraal in (inter)nationale en lokale culturele infrastructuren, maar staan aan de zijlijn als het gaat om cultuurbeleid en budgetverdeling. Dat moét anders.

Samen met meer dan 35 festivals van Groningen tot Middelburg werken wij informeel samen voor de verbetering van de positie van de podiumkunstenfestivals. Wij hopen dat de Tweede Kamer met Prinsjesdag besluit structureel extra geld beschikbaar te stellen voor cultuur en voor de podiumkunstenfestivals. Een structurele budgetverhoging van 2,5 miljoen in de jaren 2017 - 2020 is broodnodig.

- De Verenigde Podiumkunstenfestivals